Techworld در سال 2018 برنده ی تکنسین ها می شود

Techworld افتخار می کند که برندگان خود را برای جوایز فن آوری های برجسته 2018 اعلام کنند که جوایز نوآوری و مزایای کارآفرینی در بخش فناوری بریتانیا را جشن می گیرند. نمایندگان شرکت های انتخابی در 22 فوریه 2018 در مراسم جایزه جالبی شرکت کردند. برندگان به نمایش گذاشته شدند nbsp آنها به شرح زیر هستند شروع مصرف سالانه MyTripCarEnterprise راه اندازی سال LuminanceRetail و تجارت الکترونیک نوآوران سال RNF دیجیتال InnovationFintech نوآور سال DividoEdtech نوآور سال S