KRACK نقص Wi-Fi: آنچه شما باید بدانید

محققان امنیتی سایبری یک آسیب پذیری را در Wi Fi شناسایی کرده اند که به این معنی است که هکرها می توانند ارتباطات بین دستگاه های ما و روتر Wi-Fi را از بین ببرند. این نقص می تواند از آسیب پذیری در پروتکل امنیتی WPA2 استفاده کند که برای اکثر شبکه های Wi-Fi مدرن مورد استفاده قرار می گیرد. که محققان ادعا می کنند علیه دستکاری چهارگانه پروتکل WPA2 است که برای ایجاد یک کلید برای رمزنگاری ترافیک اینترنت توسط قطع کردن مرحله سوم که در آن کلید رمزگشایی می تواند چندین بار خشمگین شود، هنگامی که این کار انجام شد، روند