IPO های تکنولوژی جدید و جدید

شرکتهای تولید کننده فناوری مانند Snap و Blue Apron تمایل داشتند با ارائه خدمات عمومی اولیه IPOs خود را مقابله کنند، اما شرکت های سازمانی مانند متخصص داده های Cloudera، NSPP در بازار موفق به نظر می رسید. گزارشات Spotify و Dropbox در سال 2018 به رده های کارآفرینی برای ثبت IPO پیوست و باعث شده است که برخی از این افراد حدس بزنند که این می تواند یک سال بزرگ برای شروع راه اندازی عمومی Flickr سرویس بی بی سی جهانی باشد. IPOs فناوری آینده شما باید در آینده باقی بماند DropboxWho آنها مقر اصلی هستند در nbsp سعید