فضاهای کاری رایگان در بریتانیا: Techworld بررسی نقاط کوهنوردی لندن را بررسی می کند

تعداد روزافزون راه اندازی فروشگاه در لندن تقاضا برای فضای کاری را به ویژه در شهر فناوری افزایش می دهد. با شروع کارهای کوچک آنها اغلب کمبود منابع وجود دارد که می تواند به دفاتر دائمی بزرگ غیر عملی و گران تبدیل شود. سلام به فضاهای کاری برای نقشه دستی برخی از گزینه های موجود در لندن nbsp نقشه ایجاد شده توسط دفتر طراحی شرکت فضاهای Coworking هستند مراکز فعالیت های کارآفرینی و اغلب خانه به ده ها تن از راه اندازی از طیف وسیعی از زمینه های ndash و رو به رشد به عنوان افرادی که به تحقق