آخرین اخبار Uber: آخرین اطلاعیه های Uber

برنامه تاکسی ارجح است که هر دو درخشان و بحث برانگیز به نظر می رسد بسته به اینکه چه کسی از شما درخواست می کنیم در اینجا ما مستند سفر شرکت به 70 میلیارد ارزیابی سلب مسئولیت آن کمی به حال یک دست انداز مدیر عامل UberUber پیش بینی سرویس تاکسی پرواز 20 فوریه 2018Uer مدیر دارا Khosrowshahi گفت که او می تواند برنامه سفر با توجه به آسمان را در پنج تا پنج سال آینده با یک سرویس تاکسی پرواز تصویر نماید. صحبت در یک دیدار سرمایه گذار در توکیو ژاپن اولین بازدید خود را به آسیا به عنوان مدیر اجرایی بر اساس Reuters ndash خسروشاهی اظهار داشت شرکت معتقد است که پرواز هوایی