انگلیس می تواند 30،000 شغل fintech را پس از "سخت Brexit"

انگلیس می تواند به میزان 30،000 شغل در بخش fintech در صورت شکست Brexit از دست بدهد. انجمن پرداخت های جدید، هشدار داده است که مرکز نگرانی در مورد حق گذراندن حقوق است که به شرکت ها اجازه می دهد که خدمات مالی را به سایر نقاط اتحادیه اروپا بفروشند و وابسته به بودن یک عضو از بازار مشترک انگلیس احتمالا از دست دادن بازار عضو از دست می دهد اگر آن را از ادامه اجازه می دهد آزادی حرکت از اتحادیه اروپا یک وضعیت به طور گسترده ای به نام Brexit سخت این به نظر می رسد به احتمال زیاد یک بتاک سخت پیتر Howit بنیانگذار شرکت حقوقی Ramparts و نویسنده مجله EPA آخرین گزارش sai