سازمان ملل: حداقل 30 پناهنده در سواحل یمن نابود می شوند

تاریخ: 1/26/2018 12:16:18 PM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

حداقل 30 پناهنده و مهاجر پس از فرو رفتن قایق در آتن یمن، از دریای عدن یمن غرق شده اند. سازمان ملل متحد گزارش داده است که مهاجرت سازمان ملل و سازمان های پناهندگان روز جمعه اعلام کردند که قایق با بیش از 152 تن از سومالی ها و اتیوپیایی ها از البراقی بنا به گزارش سازمان ملل متحد، سازمان بین المللی مهاجرت، سازمان بین المللی مهاجرت و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) گفته است که این کشتی متعلق به قاچاقچیان بی پروا است که سعی داشتند از پناهندگان و مهاجران به جیبوتی بیاورند. قایق در میان گزارش هایی از تیراندازی که در برابر مسافران مورد استفاده قرار می گرفت، از میان تمام مسافران استفاده می شود. از همه مسافران هیئت مدیره 101 نفر اتیوپی و 51 نفر سومالی بودند. همانطور که در پنج سال گذشته گفته ایم حفظ حیات انسان اولویت اول ما است. ویلیام لیسی Swing گفت: یمن بدون استثنا است؛ ما از گزارش های این حادثه عمیقا رنج می بریم آیا در یمن پناهندگان برای نقض بیشتر حقوق بشر از جمله بازداشت خودسرانه بازداشت و تبعید در معرض قرار می گیرند تا کنون این سازمان IOM حداقل 349 مرگ و میر مهاجر را در سراسر جهان ثبت کرده است