هیئت سئول پیش از بازی های المپیک به کره شمالی سفر می کند

تاریخ: 1/24/2018 12:52:14 PM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

هیئت دولت کره جنوبی در یک دیدار سه روزه نادر از کره شمالی حضور دارند. آنها در حال بازرسی از ورزشکاران محل برگزاری تمرین در تیم کره ای مشترک هستند که قبل از بازی های زمستانی در کره جنوبی در ماه آینده استفاده می کنند. در همین حال، عملیات امنیتی گسترده ای در Pyeongchang Al کتی نواک Jazeera گزارش از محل المپیک