لیبی: مهاجران سودان توسط قاچاقچیان آزاد شدند

تاریخ: 1/25/2018 4:32:46 PM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

یک گروه مسلح وفادار به دولت وحدت ملی لیبی می گوید که یک باند متهم به آدم ربایی و شکنجه مهاجران سودان را دستگیر کرده است. بدرفتاری در مورد بدرفتاری و شکنجه مهاجران توسط افراد قاچاقچی در لیبی رو به افزایش است اما یک خبر خوب وجود دارد. مهاجران سودان که ربوده شده اند پس از مذاکرات آزاد شده و در راه خود هستند. الجزیره، جمال الشاییل، بیشتر