فیلم بالیوود Padmavati سوخت اعتراضات در حال رشد در هند است

تاریخ: 1/24/2018 6:15:49 PM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

در هند، شمار روزافزونی از اعتراضات گروه های راست هندو در برابر انتشار یک فیلم بالیوود بحث برانگیز، نشان داده شده است. فیلمسازان Padmavati می گویند که فیلمی Padmavati که یک حاکم مسلمان را به عنوان عاشق یک ملکه هندو را نشان می دهد، توهین به دین و میراث فرهنگی خود است گزارش های Jazeera's Neave Barker